Budżet obywatelski Place zabaw

W coraz większej liczbie miast i gmin do budżetu wprowadza się część partycypacyjną.

Oznacza to, że mieszkańcy mogą wziąć czynny udział w planowaniu wydatków inwestycyjnych. W praktyce wygląda to tak, że władze przeznaczają część ogólnego budżetu do rozdysponowania przez mieszkańców. Tym samym to oni decydują, na jakie dobro wspólne ma zostać przeznaczona dana kwota.

Konsultacje społeczne a budżet obywatelski

Między konsultacjami społecznymi a budżetem obywatelskim jest jedna, ale za to bardzo istotna różnica. Mianowicie, władze miasta mogą wziąć pod uwagę głos mieszkańców w konsultacjach społecznych, ale niekoniecznie muszą podjąć decyzję zgodną z wolą obywateli. Decyzje podjęte przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są natomiast wiążące. Oczywiście, budżet obywatelski ma z góry ustalone, wewnętrzne ustalenia. Opisują one między innymi: zasady wybierania inwestycji do zrealizowania (istotną kwestią jest data wyborów, musi ona odbyć się w danym roku kalendarzowym, aby prace mogły się w nim rozpocząć).

Jakie są podstawowe zalety budżetu partycypacyjnego?

Dzięki wprowadzeniu do budżetu części partycypacyjnej mieszkańcy mają realny wpływ na to, jakie inwestycje powstają w ich mieście. Dla władzy ich zgłoszenia są realnym sygnałem na to, jakie mają potrzeby. Oprócz tego jest to najskuteczniejszy sposób odpowiadania na oczekiwania mieszkańców, a więc i wyborców. Poza tym budżet partycypacyjny pomaga w budowaniu postawy obywatelskiej. Świadomość realnego wpływu na działania władzy lokalnej sprawia, że mieszkaniec bardziej angażuje się w sprawy swojego miasta i tym samym przywiązuje się do tego miejsca. Co ważne, udowodnione zostało, że takie działanie wpływa również na wzrost poziomu zaufania społecznego w stosunku do władzy, a także pomaga integrować społeczność lokalną. Budżet obywatelski włącza wszystkich mieszkańców w procesy sprawowania władzy, dając im realne możliwości działania oraz zwiększa przejrzystość działania władz samorządowych czy lokalnych. Ostatnią zaletą tej inicjatywy jest dostęp do informacji na temat rozporządzanego budżetu. Dla aktywnych mieszkańców danego miasta ważne jest, że mają wgląd do tego, w jaki sposób wydaje pieniądze z budżetu. Dzięki temu spada ryzyko występowania korupcji czy klientelizmu.

Place zabaw z budżetu obywatelskiego

Inwestycje, jakie mogą powstać w ramach budżetu obywatelskiego, są zróżnicowane. Wszystko zależy od potrzeb danych mieszkańców oraz zgłoszonych projektów. W niektórych miejscach najpilniejszą kwestią dla obywateli będzie modernizacja chodnika, w innym mieście będzie brakować siłowni zewnętrznej. Coraz częściej z budżetu obywatelskiego powstają nowoczesne place zabaw. Niestety, wciąż jest wiele miejsc w Polsce, w których albo brakuje takiego miejsca, albo jest zniszczony plac zabaw, który ma już swoje lata i wymaga modernizacji. Mieszkańcy wielu miast doskonale zdają sobie sprawę z braków w tej kwestii, dlatego też zgłaszają swoje projekty. W zakładce „Place zabaw” znajdziesz relacje z inwestycji, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego i zostały zamontowane przez firmę Dr Spil Polska. Przy każdej z realizacji znajdziesz ich zdjęcia lub zrzut z projektów. Jeśli interesuję Cię, dlaczego warto budować nowe place zabaw, zapraszamy do zakładki „Aktualności”. Znajdują się tam artykuły na temat placów zabaw i budżetu partycypacyjnego.

Place zabaw - inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego