Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie budżetu obywatelskiego?

O budżecie obywatelskim jest coraz głośniej, co przekłada się nie tylko na większą świadomość Polaków w tej kwestii, ale też ma swoje odzwierciedlenie w ilości polskich miast oraz gmin, które wprowadziły tą inicjatywę (a ich ilość z każdym rokiem zwiększa się). Skala popularności budżetu związana jest z korzyściami, jakie niesie ze sobą wprowadzenie tego projektu. Sprawdź, jakie profity czerpią obywatele i samorządy terytorialne z praktyki tej inicjatywy.

Chcesz, by na twoim osiedlu powstał bezpieczny plac zabaw? Skontaktuj się 

Z punktu widzenia obywateli

Budżet partycypacyjny, nazywany też obywatelskim, jest inicjatywą, która powstała z myślą o mieszkańcach danego miasta lub gminy. Pozwala im nie tylko brać bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i dysponowaniu części budżetu miasta (przykładowo mieszkańcy mogą zagłosować czy wolą nowe place zabaw czy siłownie zewnętrzne), ale też buduje w nich postawę obywatelską oraz wzmacnia ich poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Jakie jeszcze inne korzyści dla mieszkańców niesie ze sobą budżet obywatelski?

  • Budowanie postawy obywatelskiej i świadomości lokalnej – budżet partycypacyjny, dzięki temu, że daje mieszkańcowi możliwość wpływania na zmiany, jakie zachodzą w jego otoczeniu, wzmacnia identyfikację z miejscem zamieszkania.
  • Budżet miasta jest lepiej zarządzany – władze samorządowe, dzięki wpływającym projektom oraz głosowaniu, mają lepszy wgląd w potrzeby obywateli. Dzięki temu budżet miasta jest lepiej zagospodarowany, a lokalna władza wydaje pieniądze na przydatne projekty, takie jak place zabaw, siłownie zewnętrzne czy też budowa nowych chodników.
  • Dostęp do informacji, w jaki sposób rozporządzany jest budżet – dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy miasta mają wgląd do informacji na temat tego, jak pieniądze miasta są rozporządzane. W ten sposób spada też ryzyko występowania: korupcji czy klientelizmu.
  • Zwiększanie wiedzy obywateli – udział w projekcie oraz wgląd w proces zarządzania miastem lub gminą sprawia, że wiedza obywateli na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje miasto oraz budżet wzrasta.

Z punktu widzenia władzy lokalnej

Budżet partycypacyjny to nie tylko korzyści dla obywateli, ale też dla władzy lokalnej. Przede wszystkim wzrasta poziom zaufania mieszkańców do władz, dzięki czemu kontakt jest lepszy, a efekty pracy pracowników administracji są bardziej efektowne i zadowalające w oczach mieszkańców.

Poza tym budżet partycypacyjny niesie ze sobą następujące korzyści dla władz lokalnych:

  • Większe zaufanie i zrozumienie – upublicznienie procesu tworzenia budżetu zwiększa nie tylko kontakt na linii przedstawiciele władzy lokalnej-mieszkańcy, ale też przyczynia się do poznania pracy urzędników przez mieszkańców miasta. Jednocześnie wprowadzenie konsultacji do procesu całej idei sprawia, że odpowiedzialność przedstawicieli władzy zwiększa się.
  • Poprawa wizerunku przedstawicieli władz – dzięki temu, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania, poprawia się wizerunek radnych i całej rady miasta.