Place zabaw z budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski to wydzielona przez gminę lub miasto część budżetu, która zostaje przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. To właśnie obywatele danego miasta decydują, które inwestycje zostaną sfinansowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

 

Inwestycje są różne – od siłowni zewnętrznych po modernizację chodników. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to właśnie place zabaw powstają w ramach budżetu obywatelskiego. Ich rolę i znaczenie opisaliśmy już powyżej, teraz zajmiemy się inną, bardzo często poruszaną kwestią przez osoby, które chcą złożyć swój projekt. Dużo placów zabaw w Polsce powstało przed dwudziestu laty. Choć te miejsca są modernizowane lub ich miejsce stawiane są nowoczesne place zabaw, wciąż istnieje spora ilość niezadbanych placów. Nie tylko zawierają one urządzenia, które nie spełniają aktualnych wymogów bezpieczeństwa, ale też ich strona wizualna pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też kwestią, która interesuje osoby chcące złożyć projekt do budżetu obywatelskiego, jest modernizacja lub rozbudowa istniejącego już placu zabaw. Czy budżet obywatelski pozwala na złożenie takiego projektu? Owszem, w ramach budżetu obywatelskiego można przeprowadzić modernizację lub rozbudowę istniejącego placu zabaw. Jednak przed złożeniem projektu, warto skontaktować się z producentem placów zabaw, który oceni czy jest to opłacalna inwestycja. Zdarzają się przypadki, w których bardziej rentowne jest zdemontowanie istniejące placu zabaw oraz wybudowanie go od nowa. Wybierając producenta placów zabaw Dr Spil Polska, masz pewność, że nie tylko otrzymasz specjalistyczną pomoc, ale też wskazówki, jak stworzyć projekt zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez urząd miasta lub gminy. Warto też wspomnieć, że Dr Spil tworzy projekt na podstawie przygotowanych wcześniej przez Ciebie wytycznych. Istotną kwestią dla pracowników tej firmy jest nieprzekroczenie ustalonego wcześniej budżetu. Poniżej przedstawiamy Wam zdjęcia i opisy realizacji, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego.